Darbinieku prasījumi 2020

Darbinieku prasījumi, kas 2020.gadā apmierināti no darbinieku prasījumu garantiju fonda atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.995 „Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība”

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Pirmais uzraudzības departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Pirmais uzraudzības departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-01-08
Datu pēdējo izmaiņu datums 2020-12-23
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju