Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās

Datu kopa satur statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra (līdz 2021.06.28. Iedzīvotāju reģistra) par darbspējas vecumam atbilstošo personu skaitu pašvaldībās dalījumā pa dzimumiem. Sadalījums ir grupās līdz darbspējas vecumam, darbspējas vecumā un virs darbspējas vecuma.

Darbspējas vecums tiek noteikts atbilstoši likumdošanā noteiktajam darbspējas un pensijas vecumam.

Datu sadalījumā pa pašvaldībām ir Latvijas iedzīvotāji, kuru deklarētā, reģistrētā, norādītā vai pēdējā dzīvesvietas adrese uz datu sagatavošanas brīdi Fizisko personu reģistrā ir attiecīgajā pašvaldībā.

Dati tiek sagatavoti divas reizes gadā par datiem uz 1. janvāri un 1. jūliju.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem atvertie.dati@pmlp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2009-07-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-06-30
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju