Venta_Aizsargjoslu kategorijas_gala.csv

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/8f9d7452-3c64-4a0c-bb50-489fa0335f22/resource/277165b4-1a1c-4ebf-a7f4-364f36347128/download/venta_aizsargjoslu-kategorijas_gala.csv

No datu kopas abstrakcijas

Dati iegūti projekta "Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatora aktualizēšana un papildināšana ar aizsargjoslu noteikšanai būtisku informāciju" (2017) ietvaros.

Avots: Dati par ūdens saimnieciskajiem iecirkņiem un ūdensteču garuma kategorijām

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Oktobris 4, 2018
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts