Daugava_USIK2017_gala.csv

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/8f9d7452-3c64-4a0c-bb50-489fa0335f22/resource/38c93ae2-ef72-475e-8a95-653536e5f10e/download/daugava_usik2017_gala-1.csv

No datu kopas abstrakcijas

Dati iegūti projekta "Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatora aktualizēšana un papildināšana ar aizsargjoslu noteikšanai būtisku informāciju" (2017) ietvaros.

Avots: Dati par ūdens saimnieciskajiem iecirkņiem un ūdensteču garuma kategorijām

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Oktobris 8, 2018
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts