Venta_USIK2017_gala_1.csv

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/8f9d7452-3c64-4a0c-bb50-489fa0335f22/resource/469195eb-1398-41e9-9111-a8889eedb735/download/venta_usik2017_gala-3.csv

No datu kopas abstrakcijas

Dati iegūti projekta "Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatora aktualizēšana un papildināšana ar aizsargjoslu noteikšanai būtisku informāciju" (2017) ietvaros.

Avots: Dati par ūdens saimnieciskajiem iecirkņiem un ūdensteču garuma kategorijām

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Oktobris 8, 2018
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/8f9d7452-3c64-4a0c-bb50-489fa0335f22/resource/1ad26d37-e645-44ad-bbbd-958e3b866150/download/venta_usik2017_gala_1_metadata.json