Venta_Sašķelta_iecirkņos

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/8f9d7452-3c64-4a0c-bb50-489fa0335f22/resource/9669a226-1126-47a8-b3ae-6c7915fd9e8a/download/export_output_2.cpg

No datu kopas abstrakcijas

Dati iegūti projekta "Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatora aktualizēšana un papildināšana ar aizsargjoslu noteikšanai būtisku informāciju" (2017) ietvaros.

Avots: Dati par ūdens saimnieciskajiem iecirkņiem un ūdensteču garuma kategorijām

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Oktobris 3, 2018
Izveidots nezināms
Formāts SHP
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts