gauja_aizsargjoslu-kategorijas_gala_metadata.json

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/8f9d7452-3c64-4a0c-bb50-489fa0335f22/resource/fae87928-93ea-4c75-a7fb-59c398a21473/download/gauja_aizsargjoslu-kategorijas_gala_metadata.json

No datu kopas abstrakcijas

Dati iegūti projekta "Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatora aktualizēšana un papildināšana ar aizsargjoslu noteikšanai būtisku informāciju" (2017) ietvaros.

Avots: Dati par ūdens saimnieciskajiem iecirkņiem un ūdensteču garuma kategorijām

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Oktobris 8, 2018
Izveidots nezināms
Formāts JSON
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts