MD_dekl_preces_oData.csv

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/432afc67-e070-4b70-9772-d41075d5eba0/resource/2ee5bcf3-7bcb-4069-b301-698944a88292/download/md_dekl_preces_odata.csv

No datu kopas abstrakcijas

Datu kopā satur informāciju par Latvijā noformētām eksporta un importa muitas deklarācijām par periodu no iepriekšējo divu gadu sākuma līdz pēdējā pilnā mēneša beigām. Datnē iekļauta...

Avots: Deklarētās preces

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Marts 1, 2021
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts