Deklarēto personu skaits

Datu kopa, kurā reizi diennaktī no pašvaldību datu bāzēs uzkrātajiem datiem tiek atjaunota informācija par Republikas nozīmes pilsētās un novadu pašvaldībās deklarēto personu skaitu. Datus iespējams izmantot, lai analizētu deklarēšanās tendences novadu, gadu, mēnešu un dienu griezumā.

Apkopotie datu lauki:

id – Ieraksta identifikators;

year – Ieraksta izveides gads;

month – Ieraksta izveides mēnesis;

day – Ieraksta izveides diena;

value – Deklarēto personu skaits;

district_id – Pilsētas id;

district_name – Pilsētas nosaukums.

Pašvaldību atšifrējumu iespējams izgūt no datu kopas "Pašvaldības"

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem zzdats@zzdats.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju