Domes sēžu darba kārtības

/\/\/\/\/\/ Olaines novada pašvaldības datu kopa \/\/\/\/\/\


Datu kopa apvieno Olaines novada pašvaldības iestādes "Dome" sēžu darba kārtībās ietvertos jautājumus, kā arī to referentus.

Mērķis - dot iespēju tautai izsekot un analizēt tendences un tematiku, kas aktuāla pašvaldībā.

Domes sēdes ir atklātas un notiek regulāri, ne retāk kā reizi mēnesī Zemgales ielā 33, Olainē. To audioieraksti ir publiski pieejami, bet to videoieraksti netiek veikti finansiālu apsvērumu dēļ.

N.B. Dēļ ES Datu regulas fiziskās personas dati netiek publiskoti.

ALT TEXT

Datu lauki (struktūra)

  • publiska_persona - publiskās personas nosaukums
  • institucija - publiskās personas institūcijas/iestādes nosaukums
  • datums - sēdes datums
  • laiks - sēdes sākšanās laiks
  • npk - numurs pēc kārtas, #
  • jautajums - darba kārtības jautājuma nosaukums
  • jautajuma_tips - darba kārtības jautājuma tips
  • referents - persona(s), kura(s) referē šajā jautājumā

ALT TEXT

Šos atkātos datus nodrošina Domes deputātsOskars Galanders.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība Dome
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Dome
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju