Dzezlceļa tīkls (INSPIRE dati)

Valsts nozīmes dzelzceļa galvenie ceļi un stacijas

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība Latvijas Dzelzceļš VAS
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Latvijas Dzelzceļš VAS
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju