Iedzīvotāji pēc dzimuma un dzimšanas valsts ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/f0b45b24-792d-4760-8f26-552535cf85c6/resource/d5b37872-90f5-4019-998b-b6f2b39207f6/download/irv071_01.csv

IRV071_01. Iedzīvotāji pēc dzimuma un dzimšanas valsts reģionos, valstspilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās gada sākumā.

Lauku skaidrojums

  • NUMB: skaits.
  • NUMB_X: speciālās vērtības (10 – dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ, 20 – trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi, 77 – iedzīvotāju skaits starp 1 un 10 norādīts kā 5).
  • TIME: laika periods (sākot no 2021. gada ik gadu gada sākumā).
  • AREA: teritoriālās vienības kods.
  • SEX: dzimums (T – pavisam, F – sievietes, M – vīrieši).
  • COUNTRY_BIRTH: valstiskā piederība (TOTAL – pavisam, LV – Latvija, BORN_ABROAD – ārvalstīs dzimuši, EU27_2020_X_LV – ES-27 no 2020. g. (bez Latvijas), LT – Lietuva, EE – Igaunija, DE – Vācija, NEU27_2020 – citas valstis (izņemot ES-27 no 2020. g.), UK – Apvienotā Karaliste, CIS – NVS, RU – Krievija, BY – Baltkrievija, UA – Ukraina, OTH – pārējās valstis).

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūlijs 13, 2022
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts