Valsts iestāžu e-indekss 2018

Datu kopā pieejami 2018.gada valsts iestāžu e-indeksa dati par iestāžu e-pārvaldes iespēju pielietošanu un efektivitāti iestāžu iekšējā darba organizācijā un starpiestāžu procesos, kā arī sniegto e-pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. E-indeksa mērķis ir aprēķināt un parādīt e-pārvaldes efektivitāti valsts iestādēs, un tajā apkopota informācija par atvērto datu pieejamību, iestāžu iekšējo procesu efektivitāti, klientu apkalpošanu un atbalstu, pakalpojumu nodrošināšanu, saziņu ar sabiedrību un līdzdalību. Valsts iestāžu e-indekss ir daļa no “Integrēta Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitoringa”, kurš finansēts no valsts budžeta apakšprogrammas 62.07.00 (ERAF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”) projekta „Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (Nr.2.2.1.1/16/I/001 – „Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS)) līdzekļiem.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējā atjaunināšana Novembris 23, 2018, 14:05 (EET)
Izveidots Novembris 8, 2018, 14:04 (EET)
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Publisko pakalpojumu departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Publisko pakalpojumu departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-10-25
Datu pēdējo izmaiņu datums 2018-11-08
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju