E-talonu validāciju dati Rīgas Satiksme sabiedriskajos transportlīdzekļos

Faili "ValidacijuDati*.zip" satur e-talonu validāciju datus dažādiem laika posmiem. Katras dienas validācijas tiek uzglabātas atsevišķā txt formāta failā . Datu lauku apraksts: Ier_ID - tekošā ieraksta ID datu bāzē, Parks - iesaistītā sabiedriskā transportlīdzekļa piesaiste parkam/depo, TranspVeids - iesaistītā sabiedriskā transportlīdzekļa veids, GarNr - iesaistītā sabiedriskā transportlīdzekļa borta numurs, MarsrNos - izpildītā maršruta nosaukums, TMarsruts - izpildītā maršruta numurs (ar transporta veida kodējumu), Virziens - izpildītā maršruta virziens, ValidTalonaId - e-talona validācijas identifikācijas numurs, Laiks - validācijas veikšanas laika zīmogs

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@rigassatiksme.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-08-08
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-09-30
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju