Datu vārdnīca

Kolonna Tips Lauka etiķete Apraksts
DATUMS timestamp
ATVASINĀTA PUBLISKAS PERSONAS IESTĀDE numeric
FIZISKA PERSONA numeric
MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORS numeric
ATVASINĀTA PUBLISKA PERSONA numeric
REĢISTROS REĢISTRĒTS TIESĪBU SUBJEKTS numeric
TIESU IESTĀDE numeric
VALSTS INSTITŪCIJA KAS NAV PADOTA MINISTRU KABINETAM numeric
TIEŠĀS PĀRVALDES IESTĀDE numeric
PRIVĀTPERSONA KAS PILDA PILNVAROTU VALSTS FUNKCIJU numeric
PROKURATŪRA numeric
Kopā numeric

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Aprīlis 13, 2021
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts