eParaksts sistēmas nodrošinātās OAuth autentifikācijas

eParaksts sistēmas diennaktī nodrošināto OAuth autentifikāciju skaits kopš 2019. g. 1. janvāra. Skaits parādīts atsevišķi par autentifikācijas līdzekļiem eParaksts Mobile un viedkartēm (eID karte, eParaksts karte, eParaksts karte+).

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem alnis.morics@lvrtc.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-11-25
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju