Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007. – 2013. gada plānošanas perioda projekti

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007. – 2013. gada plānošanas perioda projekti, par kuru īstenošanu noslēgts līgums vai vienošanās (pabeigtie projekti vai projekti ieviešanas stadijā). Dati sniedz informāciju par projekta klasifikāciju, finansējuma apjomu un sadalījumu starp finansējuma avotiem.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem esfondi@fm.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2008-01-01
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju