Eksports un imports pa valstīm, valstu grupām ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/5f6c528c-2c4a-48c8-ad2a-a6cf8d620b2f/resource/d2375da5-4bd1-4611-9651-95a2f42f45f6/download/atd020_01.csv

ATD020_01. Eksports un imports pa valstīm, valstu grupām un teritorijām (KN 2 zīmēs).

Lauku skaidrojums

  • Value: vērtība (eiro).
  • Value_X: speciālās vērtības (kolonna netiek izmantota).
  • Weight: svars (kg).
  • Weight_X: speciālās vērtības (kolonna netiek izmantota).
  • TIME: laika periods (sākot no 2005. gada ik gadu).
  • COUNTRY: valsts, valstu grupas vai teritorijas kods.
  • FLOW: preču plūsma (Exp – eksports, Imp – imports).
  • CN2Z: kombinētā nomenklatūra 2 zīmēs.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Novembris 25, 2022
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts