eParaksts sistēmas izsniegtie laika zīmogi

Parakstāmajam dokumentam tiek pievienots precīzs laiks, kas tiek sinhronizēts vienlaikus ar vairākām satelīta iekārtām un kura kļūda mērāma sekunžu desmitdaļās. Uzliktais laika zīmogs tiek īpaši parakstīts, tādējādi pasargājot to no trešo pušu iejaukšanās. Laika zīmogs fiksē dokumenta saturu laikā. Publicētajā datu bāzē pieejama informācija par visiem eParaksta nesējiem diennaktī izsniegto laika zīmogu skaitu kopš 2019. g. 1. janvāra. Dati tiek atjaunoti katru dienu.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem alnis.morics@lvrtc.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-11-20
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-05-25
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Sazināties ar publicētāju