Valsts iestāžu ERAF IKT projektu ietvaros publicējamo datu kopu saraksts

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) specifiskā atbalsta mērķa 2.2.1. "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" ietvaros veidoto projektu atveramo datu kopu indikatīvs saraksts. Eiropas Savienības fondu plānošanas periods ilgst līdz 2020. gadam, datu kopām jābūt publicētām līdz katra projeka beigām. Sarakstam ir informatīva nozīme, tajā apkopota iestāžu iesniegtā informācija. Papildu informācija par ERAF darbības programmu pieejama tīmekļa vietnē: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18634

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums nekad
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem dati@varam.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2017-11-29
Datu pēdējo izmaiņu datums 2017-11-29
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju