eraf_ikt_projekti_2_metadata.json

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/d62138d0-bbe5-46a3-8cea-a421046f3276/resource/33e172c7-4955-437e-92b4-44fc8f1514cc/download/eraf_ikt_projekti_2_metadata.json

No datu kopas abstrakcijas

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) specifiskā atbalsta mērķa 2.2.1. "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora...

Avots: Valsts iestāžu ERAF IKT projektu ietvaros publicējamo datu kopu saraksts

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Septembris 25, 2018
Izveidots nezināms
Formāts JSON
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts