ERAF IKT projektu saraksts

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/d62138d0-bbe5-46a3-8cea-a421046f3276/resource/7cc47607-4021-4bf8-bdc0-eb1b95c3d849/download/eraf_ikt_projekti_2.csv

No datu kopas abstrakcijas

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) specifiskā atbalsta mērķa 2.2.1. "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora...

Avots: Valsts iestāžu ERAF IKT projektu ietvaros publicējamo datu kopu saraksts

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Septembris 25, 2018
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/d62138d0-bbe5-46a3-8cea-a421046f3276/resource/33e172c7-4955-437e-92b4-44fc8f1514cc/download/eraf_ikt_projekti_2_metadata.json