ES Būvju klasifikācija / Classification of Types of Constructions (CC 1998)

Informācija par Būvju klasifikāciju publicēta Komunikācijas un informācijas resursu centra CIRCABC sadāļā "Eurostat classifications (RAMON archives)" https://circabc.europa.eu/ui/group/c1b49c83-24a7-4ff2-951c-621ac0a89fd8/library/5cbda518-225f-4683-b797-65b61e01c9aa?p=1&n=10&sort=modified_DESC

Klasifikācija nodrošina vienotu būvju (ēku un inženierbūvju) kodēšanu ES valstīs pēc lietošanas veida. Tiek izmantota būvniecības definīciju un būvniecības procesa normatīvo aktu izstrādei, būvju ekspluatācijas procesa raksturošanai.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums nav zināms
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Sandra.Vitola@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 1998-01-01
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju