ES fondu līdzfinansētie projekti

2014.- 2020.gada plānošanas periodā no Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda (ES fondi) līdzfinansētie projekti nozaru griezumā. Iekļauj informāciju par projektu mērķiem, nosaukumiem, finansējuma saņēmējiem, īstenošanas periodu, finansējuma apjomu, īstenošanas vietām. CSV fails satur lielāku informācijas apjomu par projektiem. Dati tiek atjaunoti reizi diennaktī.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība Vadības informācijas sistēmas nodaļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Vadības informācijas sistēmas nodaļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju