CSV fails satur lielāku informācijas apjomu ...

URL: https://www.esfondi.lv/upload/projektu_mekletajs_csv/kpvis_CSV/kpvis_projektu_saraksts.csv

Failā ietverts šāds informācijas apjoms par Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansētajiem projektiem: Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs, SAM nosaukums, SAM pasākuma numurs (kārta –ja attiecināms), SAM pasākuma (kārtas – ja attiecināms) nosaukums, par aktivitāti atbildīgā iestāde, projekta nosaukums, projekta numurs, finansējuma saņēmējs, projekta kopsavilkums, mērķa grupa, projekta sākuma datums, projekta beigu datums, kopējais finansējums, ES finansējums, nacionālais finansējums, projekta īstenošanas vieta, nozare un pēdējais informācijas atjaunošanas datums, kā arī cita saistošā informācija.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts