ES Tiesas un Vispārējās tiesas lietas

Datne satur informāciju par ES tiesām un vispārējām tiesu lietām.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība Eiropas Savienības Tiesas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Eiropas Savienības Tiesas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2022-04-01
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju