Ienākumu un dzīves apstākļu apsekojuma (EU-SILC) individuālie dati mācībām

Mācību procesā izmantojami stingri anonimizēti Ienākumu un dzīves apstākļu apsekojuma (EU-SILC) dati, kuri ir līdzvērtīgi statistiķu izmantotajiem, taču, lai nodrošinātu respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti, ir dzēsti vai mainīti identificējoši rādītāji. Dati sagatavoti SPSS formātā, bet to atvēršanai un darbam ar tiem var izmantot arī bezmaksas programmatūru, piemēram, PSPP: http://www.gnu.org/software/pspp/.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju