fdu_register.csv

URL: https://www.zva.gov.lv/fdu-registrs/export/fdu_register.csv

No datu kopas abstrakcijas

Aktuāla un oficiāla informācija par Latvijā licencētiem farmaceitiskās darbības uzņēmumiem. Reģistrā ir iekļauta informācija par licencētām aptiekām, zāļu un aktīvo farmaceitisko vielu...

Avots: Farmaceitiskās darbības uzņēmumu reģistrs

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts