Publisko iepirkumu paziņojumi

Datus ir iespējams brīvi lejupielādēt no Iepirkumu uzraudzības biroja atvērto datu FTP servera – ftp://open.iub.gov.lv. Dati ir pieejami bez autorizēšanās, un tie tiek piedāvāti mašīnlasāmā formātā (XML), izmantojot populārākos interneta pārlūkus (Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera) vai arī atvērtā koda programmatūru FileZilla (https://filezilla-project.org/). Dati tiek arhivēti *.tar.gz formāta arhīvos reizi diennaktī. Katrā arhīvā ir iekļauti visi aizvadītās dienas publicētie paziņojumi. Arhīvi tiek grupēti pēc šādiem parametriem: gads → mēnesis → diena. Dati satur tikai paziņojumos publiskojamo informāciju, un tie ir pieejami par periodu, sākot no 2013. gada 1. janvāra.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība Informācijas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Informācijas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju