2022_09 Ģimenes ārsta praksē reģistrēto ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/459b5334-c79d-4b06-8acb-58be99eb48d6/resource/34e3f02b-f120-4bb6-9137-7c9d3d09b335/download/2022_psr_uz_30092022_reistrto-pacientu-skaits.xlsx

Datu kopa sniedz informāciju par reģistrēto pacientu skaitu ģimenes ārsta praksē uz mēneša pēdējo datumu norādītajā gadā pa vecuma grupām. Datu kopā norādītas ģimenes ārstu prakses, kuras strādā primārajā veselības aprūpē, sniedzot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Ģimenes ārsts reģistrē visus pacientus, kuru dzīvesvieta atrodas ģimenes ārsta prakses darbības pamatteritorijā, kas ir noteikta savstarpēji noslēgtajā līgumā ar Nacionālo veselības dienestu. Primārās veselības aprūpes pamatteritorijas tiek noteiktas saskaņā ar MK noteikumu Nr.555 11. pielikuma 1. punktu. Aktuālie ģimenes ārstu saraksti atbilstoši teritorijām pieejami NVD mājas lapā https://www.vmnvd.gov.lv/lv/gimenes-arsti-atbilstosi-teritorijam Reģistrēto pacientu vecuma grupas tiek noteiktas saskaņā ar MK noteikumu Nr.555 11. pielikuma 3.1. punktu un saskaņā ar noteikumu 20.1. punktu: persona var būt reģistrēta tikai pie viena ģimenes ārsta.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Oktobris 26, 2022
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts