Ģimenes valsts pabalsta saņēmēji

VSAA uzskaitē esošo ģimenes valsts pabalstu saņēmēju skaits sadalījumā pēc bērnu, par kuriem piešķirts pabalsts, skaita un administratīvās teritorijas.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība VSAA Statistikas daļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem VSAA Statistikas daļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2022-07-22
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju