Gimenes_valsts_pabalsti_06-2022.xlsx

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/4aad1c1c-835a-45cc-8315-133dfeb9d90c/resource/89d90a30-05bf-4da1-bf53-ed12d1ea03e2/download/gimenes_valsts_pabalsti_06-2022.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

VSAA uzskaitē esošo ģimenes valsts pabalstu saņēmēju skaits sadalījumā pēc bērnu, par kuriem piešķirts pabalsts, skaita un administratīvās teritorijas.

Avots: Ģimenes valsts pabalsta saņēmēji

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Augusts 8, 2022
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts