Pastāvīgo iedzīvotāju skaits 100×100 m režģa šūnās pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits 100×100 m režģa šūnās pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās.

100×100 m režģa pārklājums publicēts https://data.gov.lv/dati/dataset/rezgis-100m.

Blīvi apdzīvotas teritorijas publicētas https://data.gov.lv/dati/dataset/bat.

Par faktiskās dzīvesvietas noteikšanu Latvijā eksperimentālajā statistikā: https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/teritoriala-eksperimentala/tabulas/metadati-faktiska-dzivesvieta-latvija.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csb.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2015-05-15
Datu pēdējo izmaiņu datums 2020-06-29
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju