Grid_LV_100_population_PUBLIC.csv

URL: https://www.csb.gov.lv/sites/default/files/tile/2017-05/Grid_LV_100_population_PUBLIC.csv

01.03.2011. Dati veidoti, apstrādājot 2011. gada tautas skaitīšanā iegūto informāciju.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts