Grid_LV_1k_population_2016_PUBLIC.csv

URL: https://www.csb.gov.lv/sites/default/files/tile/2017-05/Grid_LV_1k_population_2016_PUBLIC.csv

01.01.2016. Eksperimentāli dati, apstrādājot Iedzīvotāju reģistra datus un 2011. gada tautas skaitīšanā iegūto informāciju.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts