Grid_LV_1k_population_2000_PUBLIC.csv

URL: https://www.csb.gov.lv/sites/default/files/tile/2017-08/Grid_LV_1k_population_2000_PUBLIC.csv

31.03.2000. Eksperimentāli dati, apstrādājot 2000. gada tautas skaitīšanā iegūto informāciju.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts