Iedzīvotāji pēc dzimuma un darbspējas vecuma grupām režģa šūnās

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits un īpatsvars pēc dzimuma un darbspējas vecuma grupām 1×1 km režģa šūnās un skaits 100×100 m režģa šūnās.

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits starp 1 un 10 norādīts kā 5, bet dzimums un vecums norādīts, ja skaits lielāks nekā 10.

Režģa pārklājums publicēts https://data.gov.lv/dati/dataset/rezgis.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2014-12-29
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju