ISPN_Pasvaldibas_pec_TTB_20200701.xlsx

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/c9c09600-173f-4d32-b3ac-6976fba7d140/resource/e85a9d8a-a4af-454f-b044-e4bfbe9fbd94/download/ispn_pasvaldibas_pec_ttb_20200701.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

Datu kopa satur statistisko informāciju no Iedzīvotāju reģistra par iedzīvotāju skaitu pašvaldībās pēc nacionālā sastāva (tautības) un dalījumā pēc aktuālās deklarētās, reģistrētās,...

Avots: Iedzīvotāju skaits pašvaldībās pēc nacionālā sastāva

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Augusts 14, 2020
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts