Iedzīvotāju skaits pašvaldībās sadalījumā pēc valstiskās piederības

Datu kopa satur statistisko informāciju no Iedzīvotāju reģistra par iedzīvotāju skaitu pašvaldībās pēc valstiskās piederības - Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, personas, kurām Latvijā piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss vai pagaidu aizsardzība. Personu skaits ar citu valstisko piederību ir norādīts kā pārējie.

Iedzīvotāju sadalījums ir pēc aktuālās deklarētās, reģistrētās, norādītās un, kurā nav spēkā reģistrācija dzīvesvietā, adreses. Sadaļā “norādītā dzīvesvieta” ir personu skaits, kurām Iedzīvotāju reģistrā ir norādīta dzīvesvietas adrese pašvaldībā, kas nav personas deklarētā vai reģistrētā dzīvesvietas adrese. Sadaļa “nav spēkā reģistrācija dzīvesvietā” norāda uz personu skaitu, kurām attiecīgā pašvaldība ir norādīta kā pēdējās reģistrētās dzīvesvietas pašvaldība.

Dati tiek sagatavoti divas reizes gadā par datiem uz 1. janvāri un 1. jūliju.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējā atjaunināšana Augusts 14, 2020, 18:13 (EEST)
Izveidots Oktobris 7, 2019, 15:46 (EEST)
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2009-07-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2020-07-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju