Datu vārdnīca

Kolonna Tips Lauka etiķete Apraksts
Iepirkuma_ID text
Iepirkuma_nosaukums text
Iepirkuma_identifikacijas_numurs text
Pasutitaja_nosaukums text
Pasutitaja_registracijas_numurs text
Pasutitaja_registracijas_numura_veids text
Pasutitaja_PVS_ID text
Augstak_stavosa_organizacija text
Iepirkuma_statuss text
Iepirkuma_izsludinasanas_datums text
Grozijumu_datums text
Piedavajumu_iesniegsanas_datumlaiks text
Ieintereseto_personu_sanaksmes text
Atsauce_uz_ES_projektiem_un_programmam text
Hipersaite_EIS_kura_pieejams_zinojums text
Hipersaite_uz_IUB_publikaciju text
Ir_dalijums_dalas text
Dalu_iesniegsanas_nosacijumi text
Iepirkuma_dalas_nr text
Iepirkuma_dalas_nosaukums text
Iepirkuma_dalas_statuss text

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Maijs 4, 2021
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts