Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem - ceturkšņi

Publisko iepirkumu likuma (PIL), Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSIL), Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma (ADJIL) un Publiskās un privātās partnerības likuma (PPPL) kārtībā Iepirkumu uzraudzības birojā izskatīšanai pieņemto iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem (sūdzības) skaits pa ceturkšņiem

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi trīs mēnešos
Datu publicētāja struktūrvienība Informācijas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Informācijas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-09-25
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-06-09
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju