Iestāžu tīmekļvietnes

Apkopota informācija par valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietnēm, šo tīmekļvietņu mērķiem, kā arī informācija par iestāžu tīmekļvietņu pēdējo pārveidi un apmeklējuma reižu skaitu. Turpmāk tiks uzlabota tīmekļvietņu apkopojuma metodika, un saraksts ar iestāžu tīmekļvietnēm tiks pilnveidots. Jūs esiet aicināti sniegt priekšlikumus iestāžu tīmekļvietņu saraksta pilnveidei.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Publisko pakalpojumu departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Publisko pakalpojumu departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-08-31
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju