Ikgādējās izmaksas

URL: https://public.tableau.com/views/Ikgadjsizmaksas_16582105276700/Ikagdjsenerijasizmaksaspakategorijm?:language=en-US&publish=yes&:display_count=n&:origin=viz_share_link

Pārskats ir publicēts Tableau skatā HTML formātā. Pārskats ir pieejams augšupielādei Image, PDF, Poverpoint vai Crosstab (excel vai csv) formātos.

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts HTML
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts