Pa pašvaldībām izglītojamo skaits vispārējās izglītības programmās un profesionālās pamatizglītības programmās pie speciālās izglītības iestādēm

Atskaitē sadalījumā pa pašvaldībām redzams izglītojamo skaits vispārējās izglītības programmās un profesionālās pamatizglītības programmās pie speciālās izglītības iestādēm. Informācija par vispārējās izglītības programmām iekļauta neatkarīgi no izglītības iestādes veida, kurā izglītības programmas tiek īstenotas. Avots: Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), operatīvie dati.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums citi
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem viis@izm.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju