Grid_LV_1k_education_PUBLIC.csv

URL: https://www.csb.gov.lv/sites/default/files/tile/2017-04/Grid_LV_1k_education_PUBLIC.csv

No datu kopas abstrakcijas

Izglītība 1×1 km režģa šūnās 01.03.2011.: vismaz 25 gadus vecu pastāvīgo iedzīvotāju vidējā izglītošanās laika indekss un vismaz 18 gadus vecu pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko...

Avots: Izglītība 1×1 km režģa šūnās 01.03.2011.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts