Videja_izglitosanas_laika_indeksa_aprekinasana_ ...

URL: https://www.csb.gov.lv/sites/default/files/tile/2020-05/Videja_izglitosanas_laika_indeksa_aprekinasana_2000.pdf

31.03.2000. Informācija par vidējā izglītošanās laika indeksu.

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts PDF
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts