01.09.2020 - 31.12.2020

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/ac3c7009-5b8a-4c57-a5ff-2831b0425de4/resource/59b9049e-1736-4d91-a5d3-68bab7847bbc/download/ilgstosineattaisnotokavejumuskaits_01092020-31122020.xlsx

Izglītojamo skaits ar ilgstoši neattaisnotiem kavējumiem pašvaldību pakļautības pamata un vidējās vispārējās izglītības iestādēs laika posmā no 01.09.2020 līdz 31.12.2020. un šiem izglītojamiem atzīmētie neattaisnoto kavējumu iemesli (vienam izglītojamam var būt atzīmēti vairāki kavējumu iemesli). Par ilgstoši neattaisnotiem kavējumiem tiek uzskatīti tie, kas perioda ietvaros pārsniedz 20 stundas. Avots: Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), operatīvie dati.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Maijs 14, 2021
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts