Vismaz 25 gadus vecu pastāvīgo iedzīvotāju vidējā izglītošanās laika indekss 1×1 km režģa šūnās

Informācija par vidējā izglītošanās laika indeksu: https://stat.gov.lv/lv/metadati/8113-iedzivotaju-skaits-un-galvenie-demografiskie-raditaji-eksperimentala-statistika/sims2.

Režģa pārklājums Latvijas teritorijai publicēts https://data.gov.lv/dati/dataset/rezgis.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums nekad
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csb.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2015-02-26
Datu pēdējo izmaiņu datums 2020-05-15
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju