Izpildīto depozīta maksājumu statistika par ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/651b997b-4a36-4951-9241-1b89439b7704/resource/6afcec28-f9e2-41fa-a2ad-ef3118e59db7/download/depozta-maksjumi-2017.csv

Statistika par 2017. gadā izpildītajiem depozīta maksājumiem, ko administrējis Iepirkumu uzraudzības birojs par iesniegumu par iepirkumu procedūru pārkāpumiem izskatīšanu, norādot skaitu un summu pēc depozīta maksājuma veida un virzības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (PIL), Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (SPSIL) un Publiskās un privātās partnerības likumu (PPPL).

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Marts 4, 2019
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts