Savākšanas apjomi atkritumu apsaimniekošanas ...

URL: https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/grp/collect.csv

Datu kopa satur informāciju par Valsts vides dienesta atbilstoši likumam “Atkritumu apsaimniekošanas likums” izsniegtām spēkā esošajām atkritumu apsaimniekošanas atļaujām, kuru subjekti – atkritumu apsaimniekotāji – ir tiesīgi veikt atkritumu vākšanu, arī atkritumu iepriekšēju šķirošanu un glabāšanu, lai tos nogādātu uz atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām vai tādām iekārtām, kurās tiek veikta atkritumu sagatavošana reģenerācijai vai apglabāšanai. Datnē iekļauta informācija par atļauju subjektiem atļautajām atkritumu savākšanas vietām un savākšanas vietu adresēm, atļautajiem savācamo atkritumu klašu kodiem un nosaukumiem un savākšanas apjomiem.

Piezīme: Atvērtajos datos nav iekļauta informācijā no A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujām.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/grp/collect.csv-metadata.json